Så här jobbar vi. 

Organisation och arbetsledning

Eva Petersson och Anita Petersson driver familjeföretaget Västerorts Städservice AB sedan 1992, då företaget togs över efter Alice Petersson som grundade Västerorts Städservice AB 1967. Anita och Eva som varit aktiva i företaget sedan slutet av 80-talet är utbildade SRY handledare, har genomgått div. golvvårdsutbildningar, Insta 800 och olika arbetsmiljöutbildningar. Vi sköter all arbetsledning och kundkontakter själva i vårt familjeföretag. 2008 hade vi inspektion av Arbetsmiljöverket och vi fick MVG!

 

Personalstyrka

Idag består Västerorts Städservice AB av 30 stycken duktiga medarbetare. Vi har låg personalomsättning och är anslutna till Almega vilket innebär att all vår personal har avtalsenliga löner och villkor.

 

Personalens kompetens

En kontinuerlig kompetensinventering görs under hela anställningstiden. Nyanställda genomgår en introduktionsutbildning, dels på kontoret(med företagsledning), dels på städobjektet. Samtliga lokalvårdare skall genomgå vårt eget utbildningsprogram i lokalvård. Baserat på SRY som används som certifiering av lokalvårdare. Den består av olika avsnitt. Utbildningen innefattar kundservice, städmetoder, städtekniker, kemhantering, hantering av utrustning och maskiner, kvalitets- och miljöarbete.

 

kontorsstad_vagn

kontorsstad_sal

Uppdragets genomförande och bemanning.

Möjlig uppstart av uppdraget enligt ök. Utbildning av städuppdraget, genom gång av arbetsbeskrivningar och lokaler. 

Val av städmetoder.

Bra personal med yrkesstolthet.

Checklistor.

Anmälda och oanmälda kontroller.

I rutinen korrigering och förebyggande åtgärder gör vi följande:

  1. Handlägger reklamationer och klagomål på ett snabbt och för kunden tillfredställande sätt.
  2. Ser till att inte uppkomna avvikelser upprepas.
  3. Ser till att potentiella avikelser inte uppstår (genom att förebygga åtgärder)

Denna rutin är den viktigaste i vårt arbete med kvalitet och miljö.

All personal har ansvar att rapportera avvikelser som påverkar kvalitet, miljö och resultat.

 

Kvalitet

Rutinen för uppstart av nytt städobjekt omfattar att vi dokumenterar en checklista/blankett. Vad som ska göras förutom kundens städinstruktion. Vad som ska göras, vem som ska göra och när det ska vara klart.

Vi skall i god tid före aktuell startdag utbilda/informera aktuell personal i den speciella städteknik som ska användas på uppdraget.

 

Miljöarbete

Miljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten och stödja företagets huvudmål om nöjda kunder, lönsamhet, utveckling för all personal och förnyelse. Miljöhänsyn skall tas vid alla typer av beslut på alla nivåer inom Västerorts Städservice AB. Alla uppdrag genomförs så miljöriktigt som möjligt. Hänsyn tas också till ekonomi och teknik. Vi använder i så lång utsträckning som möjligt miljömärkta/anpassade biologiskt nedbrytbara och skonsamma medel för varje ändamål i den dagligastädningen. Färgglada sopsäckar med reklamtryck är borta, nu används bara svartasäckar tillverkade av återvunnen plast. Transporter samordnas, av både personal, material och maskiner. Återanvändningsbara material i fiberdukar, moppar m.m. Tvättas med miljöklassade tvättmedel.

 

Förebyggande åtgärder

  • Fiberdukar och moppar för kemikaliefri städning.
  • Miljömärkta/miljögodkända produkter.
  • Dosering av kemikalier.
  • Miljömässig avfallshantering.
  • Koordinering av inköp och leveranser.
  • Koordinering av personal och uppdrag i samma område för att effektivisera restiden och möjlighet att resa kommunalt.
  • Vi har materialvård på vår utrustning så att utrustningen håller länge.

kontorsstad_badrum