Info om RUT

Information om sänkning av RUT

I budgeten för 2016 föreslår regeringen att taket för RUT-avdrag sänks från 50 000 till 25 000 kronor för personer under 65 år. Förändringen kommer att gälla från 1 januari 2016.

Vad innebär förslaget gällande nya regler för RUT?
Du kan köpa RUT–berättigade tjänster som till exempel städning, strykning, fönsterputs etc. för 50 000 kr per person och få tillbaka 25 000 kr, det är en halvering mot föregående år. Är ni två personer i hushållet kan du köpa för 100 000 kr och dra av 50 000 kr. Hemmaboende barn över 18 år som har har en inkomst och därmed är skatteskyldiga kan också dra av för RUT i hushållet inom Skatteverkets regler. Ska hemmaboende barn över 18 år göra RUT-avdrag måste fakturan stå i hens namn. För mer information, kontakta Skatteverket.
 
Vilka gäller förändringen för?
Alla mellan 18–64 år. Observera att för alla som är 65 år och äldre gäller nuvarande regler, dvs man kan köpa för 100 000 kr och göra avdrag för 50 000 kr. Är ni två personer i hushållet som är 65 år eller äldre kan du alltså köpa för 200 000 kr och göra avdrag för 100 000 kr.
 
Berörs många av förändringen?
Det är få som berörs av förändringen. Av drygt 600 000 som gjorde RUT-avdrag år 2014 så är det 1,8 procent som skulle ha nått taket med de nya reglerna.
 
När börjar det gälla?
Förslaget börjar gälla från 1 januari 2016.
 
ROTS inverkan på RUT
Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges idag med halva arbetskostnaden med sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Idag tas RUT och ROT-avdrag från samma ”pott”. Det innebär att om du har utnyttjat avdraget för ROT så minskar potten för vad du får dra av för RUT. För ROT sänks subventionsgraden från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Taket för ROT kommer att bestå.